บอลเดี่ยว บอลเต็ง

บอลเดี่ยว บอลเต็ง

‎ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาร์กอน‎

‎ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาร์กอน‎ 

‎ โดย ‎‎ ‎‎ ‎‎สเตฟานี Pappas‎‎ ‎‎ ‎‎ เผยแพร่ ‎‎21 กุมภาพันธ์ 2015‎ ‎อาร์กอนเป็นองค์ประกอบเฉื่อยไม่มีสีและไม่มีกลิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซโนเบิล ใช้ในหลอดฟลูออเรสเซนต์และในการเชื่อมองค์ประกอบนี้ได้รับชื่อจากคําภาษากรีกสําหรับ “ขี้เกียจ”...

Continue reading...