UFABET

UFABET

วิธีการทำเครื่องมือหินโบราณเกิดขึ้นหลายครั้ง

วิธีการทำเครื่องมือหินโบราณเกิดขึ้นหลายครั้ง

ชาวยูเรเชียนประดิษฐ์สะเก็ดโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโฮมินิดส์แอฟริกา กว่า 300,000 ปีที่แล้ว คนยุคหินในยูเรเซียอาจคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ด้วยตัวเอง แทนที่จะยืมมาจากผู้อพยพชาวแอฟริกัน ตามที่นักวิจัยบางคนสงสัยการผสมผสานของสิ่งประดิษฐ์จากหินที่ประกบระหว่างกระแสลาวาในอาร์เมเนียแนะนำว่าวิธีการทำเครื่องมือในยุคแรก ๆ เกิดขึ้นอย่างอิสระในหลาย ๆ แห่งทั่วโลกทีมนักวิจัยนานาชาติรายงานในScience 26 กันยายน นักโบราณคดี Mark...

Continue reading...